Agen?ie Facebook Ads

Agen?ie specializat? ?n promovarea de performan?? pe Facebook Ads.

Sinaps este Agen?ie Specializat? Facebook Ads

Suntem o agen?ie de marketing digital cu +7 ani de experien?? pe Facebook Ads. Cunoa?tem bine care este rolul Facebook Ads ?n promovarea business-ului t?u ?i folosim acest canal a?a cum trebuie: s? aduc? cre?terea de care ai nevoie.

Pentru a aduce cele mai bune rezultate ?mbin?m tehnici clasice ?i testate cu solu?ii noi ?i interesante. Facebook Ads este un mediu de promovare dinamic, iar noi suntem preg?ti?i s? ne adapt?m oric?rei nevoi.

De ce s? alegi Sinaps ca agen?ia ta de Facebook Ads?

 • Speciali?ti Facebook Ads

  Echipa noastr? este specializat? ?n promovarea pe Facebook Ads.

 • Certific?ri anuale

  Strategiile aplicate ?n conturile de Facebook se fac de speciali?ti ce sus?in anual certific?rile Facebook Ads.

 • Orienta?i spre performan??

  Suntem 100% orienta?i pentru a genera cele mai bune performan?e din conturile administrate.

 • Echipa complet?

  De la Account Manager la Designer ?i Copywriter, avem echipa complet? disponibil? pentru contul t?u.

 • Iubim ceea ce facem

  Suntem pasiona?i de tot ceea ce ?nseamn? marketing digital. Acumul?m cuno?tin?e noi cu rapiditate ?i nu ne plac jum?t??ile de m?sur?.

Cu ce te putem ajuta pe Facebook Ads?

Fie c? vorbim despre cre?terea num?rului de vanz?ri ?n e-commerce, generarea de lead-uri pentru servicii, evenimente, etc. Facebook ofer? peste 100 de posibilit??i de targetare.

 • Strategie Solid?

  Construim ?i implement?m o strategie solid? pentru a genera rezultatele de care ai nevoie.

 • Solu?ii Noi

  E?ti la curent cu cele mai noi tendin?e ?n materie de Facebook Ads ?i marketing digital.

 • Administrare Eficient? a Bugetului

  Suntem aten?i la detalii ?i investim bugetul t?u cat mai eficient pentru tine ?i afacerea ta.

 • Monitorizare ?i Optimizare

  Monitoriz?m constant campaniile tale pentru a ob?ine cel mai bun ROAS.

 • Design & Creativitate

  Avem echip? dedicat? de Graphic Design ?i Social Media.

 • Scalare Rezultate

  Descoperim noi posibilit??i de cre?tere pentru a beneficia de tot poten?ialul Facebook Ads.

小小影视免费观看