Agen?ia Google Ads orientat? c?tre rezultate

Adaug? ?n echipa ta o agen?ie Google Ads ce are ca singur? direc?ie – performan?a ?n campanii!

Sinaps este Agen?ie Google Ads

Sinaps este agen?ie Google Premier Partner, cu peste 7 ani de activitate ?n marketingul de performan??. De la strategie la implementare sau optimizare, ne place s? livr?m campanii de calitate, eficiente, ce produc rezultatele dorite.

Ca ?i agen?ie Google Ads avem un singur obiectiv – Maximizarea performan?elor din campanii, dar cu men?inerea costului sub control.

Suntem un grup de speciali?ti care ?mbin? aten?ia la detalii cu procese complet automatizate. Analiz?m orice campanie ?n detaliu ?i lu?m decizii rapid, cu acurate?e.

Sinaps este o agen?ie de Google Ads pragmatic?, ?ndr?znea??, mereu cu solu?ii la ?ndeman?.

De ce s? fie Sinaps agen?ia ta de promovare online?

 • Gandim ca un client, ac?ion?m ca ?nving?torii

  Zilnic, milioane de romani caut? pe Google. Noi folosim tot acest poten?ial, doar ?n interesul clientului. ?tim c? fiecare leu investit ?n promovarea online este important. De aceea, ne asigur?m c? nu irosim bugetele administrate.

 • Echip? Full Service

  Aloc?m pentru fiecare proiect fix resursele de care are nevoie. Avem echip? full-service, in-house, acoperim etapizat fiecare segment al dezvolt?rii business-ului t?u.

 • Mentalitate Proactiv?

  Nu suntem clarv?z?tori, dar ne place s? privim ?n viitor. Din acest motiv suntem mereu preg?ti?i pentru orice provocare.

 • Comunicare Deschis?

  Suntem mereu one?ti ?i transparen?i ?n ceea ce ne prive?te: clien?ii no?tri ?tiu ?n permanen?? situa?ia campaniilor acestora ?i suntem responsabili pentru tot ceea ce promitem.

 • Recunoscu?i pentru rezultate

  Suntem recunoscu?i pentru hoteluri ce au ramas f?r? locuri de cazare disponibile, pentru cre?terea de 10x a num?rului de conversii sau pentru scalarea conturilor deja mature ?i performante.

 • Iubim ceea ce facem

  Suntem pasiona?i de tot ceea ce ?nseamn? marketing digital. Acumul?m cuno?tin?e noi cu rapiditate ?i nu ne plac jum?t??ile de m?sur?.

Certific?ri Google Ads

To?i membri echipei Sinaps sus?in anual certific?ri ?n serviciile ?i produsele Google Ads. ?n prezent avem peste 32 de certific?ri, grupate pe:

8 Speciali?ti

Certifica?i Google Ads – Search

5 Speciali?ti

Certifica?i Google Ads – Shopping

6 Speciali?ti

Certifica?i Google Ads – Display

4 Speciali?ti

Certifica?i Google Analytics

6 Speciali?ti

Certifica?i Google Ads – YouTube

3 Speciali?ti

Certifica?i Google Ads – Digital Sales

小小影视免费观看