Campanii Google Ads

Cre?tem afaceri ?n online prin campanii Google Ads eficiente, rentabile ?i de lung? durat?.

Tipuri de campanii Google Ads

Campaniile Google Ads sunt structurate ?n principal dup? obiectivele ?i nevoile fiec?rui business:

 • Campanii pentru V?NZ?RI

  Campanii Google Ads destinate achizi?ion?rii de produse sau servicii prin intermediul re?elelor Search, Display, Shopping sau YouTube.

 • Campanii pentru GENERARE de LEAD-uri

  Campanii Google Ads destinate ?n principal afacerilor ce ofer? servicii, ?n care utilizatorul este ?ncurajat s? contacteze business-ul.

 • Campanii pentru TRAFIC

  Campanii Google Ads ce aduc trafic relevant, la un cost cat mai mic.

 • Campanii pentru AWARENESS

  Campanii Google Ads destinate publicului 100% nou, care ?nc? nu a auzit de afacerea ta sau produsele ?i serviciile pe care le comercializezi.

 • Campanii pentru YouTube

  Campanii Google Ads destinate canalelor sau videoclipurilor pe YouTube.

 • Campanii pentru APLICA?II MOBILE

  Campanii Google Ads pentru promovarea aplica?iilor mobile.

Unde pot s? apar? anun?urile din campaniile Google Ads?

Cand te promovezi pe Google Ads anun?urile text, imagine sau video pot s? apar? pe diferite zone ?i platforme Google:

 • Pe Google Search

  Anun?urile vor ap?rea pe pagina cu rezultate Google, deasupra sau sub acestea. Pentru c?ut?ri, campaniile Google Ads pot plasa anun?uri ?i ?n Google Play, Google Shopping, Google Maps sau parteneri Google Search.

 • Pe site-uri pe care poten?ialii t?i clien?i le viziteaz?

  Re?eaua de Display reprezint? o colec?ie de site-uri ?n care pot s? apar? anun?urile Google Ads.

 • ?n aplica?ii mobile

  Po?i plasa anun?urile ?n interiorul aplica?iilor mobile, atat pe Android cat ?i pe iOS.

 • Pe YouTube

  Anun?urile video sau imagine pot s? apar? pe YouTube ?n momentul ?n care utilizatorii urm?resc con?inutul preferat.

 • Pe Gmail

  Campaniile Google Ads pot targeta utilizatori ?i pe Gmail, ?n zonele ?n care ace?tia primesc des e-mail-uri cu scop comercial.

 • Re?ea Parteneri Google

  Re?ea de site-uri non-Google pe care pot ap?rea anun?urile de tip text.

Audit campanii Google Ads

?n cei 7 ani de activitate am auditat +700 de conturi de Google Ads din Romania, iar majoritatea campaniilor de Google Ads prezentau probleme, nu erau profitabile sau puteau fi ?mbun?t??ite:

70%
din buget nu era investit corespunz?tor
Termenii de c?utare nu erau controla?i, pentru fiecare 100 LEI investi?i, 70 LEI fiind pierdu?i.
66%
conturi nu segmentau traficul
Campaniile Google Ads pot rula extrem de segmentat, pe loca?ie, dispozitiv sau tip de trafic. Doar 1 din 3 conturi din Romania prezint? astfel de ?mp?r?ire a campaniilor.
50%
din conturi nu monitorizau corect obiectivele
Fie c? vorbim strict de monitorizarea obiectivelor principale (comenzi, formulare) sau de monitorizarea celor secundare (ad?ugare ?n co?, vizualizare pagin? cheie), obiectivele la mai mult de jum?tate din conturi nu erau configurate corespunz?tor.
小小影视免费观看