Sinaps, de peste 8 ani partenerul t?u de performan?? ?n marketing digital.

O echip? de peste 30 de speciali?ti ?intesc provoc?ri pentru omul din spatele business-ului ?i cel din spatele monitorului, ?nainte de a da click.

Una dintre cele mai mari agen?ii de performance din Romania.

Suntem una dintre cele mai mari agen?ii de performance din Romania, cu o echip? de peste 30 de speciali?ti pu?i pe treab? ?i cu peste 8 ani de experien?? ?n furnizarea de solu?ii de marketing digital. Punem pe masa online-ului entuziasmul ?i cuno?tin?ele acumulate din sute de conturi administrate din diverse domenii ?i ducem business-urile partenerilor no?tri la urm?torul nivel.

Pasiunea noastr? pentru marketing digital a luat amploare ?ncepand cu cei 3 asocia?i recunoscu?i ?n analiz? & strategie de marketing, PPC ?i programare. Li s-a al?turat o echip? grozav? de speciali?ti, peste m?sur? de implicat? ?n a face lucruri m?re?e ?n online. Energia ?i creativitatea a scos performan?? chiar ?i din cele mai ?nc?p??anate conturi, iar experien?a ne-a ?nv??at s? nu licit?m doar pentru primele pozi?ii ?n afi?are, ci pentru primele pozi?ii ?n profitabilitatea business-ului t?u.

Pentru a face tangibile ?i unele dintre cele mai ?ndr?zne?e obiective ne baz?m pe skill-urile speciali?tilor din cele 6 departamente: Performance, Business Development, Creative & Design, Analyze & Automation, Operations ?i HR.

2 angaja?i Cluj-Napoca Sediul central Ia?i 2 angaja?i Bucure?ti 1 angajat Constan?a

Bugete administrate de peste 34 milioane de euro.

Am administrat bugete de peste 34 milioane de euro pentru cei 800 de clien?i, atat pe Google, cat ?i pe Facebook. Construim rela?ii pe termen lung ?i business-uri mai puternice.

Experien?a ne-a ar?tat c? un proiect merit?, nu doar un specialist alocat, ci o ?ntreag? echip?. De la concept ?i implementare, pan? la analiz? ?i strategie, totul se realizeaz? in-house. Metodologia de lucru ?i abordarea personalizat? privind strategia digital? de promovare sunt pilonii principali ?n atingerea targetului propus.

Suntem conecta?i prin intermediul valorilor ?mp?rt??ite de to?i membrii echipei ?i ?tim s? ne bucur?m unii de al?ii. De la cafeaua de diminea??, la descoperirea nout??ilor PPC, pan? la dest?inuirea de pove?ti personale, ne sim?im nu doar ca o echip?, ci suntem acea echip?.

Nu suntem supereroi, dar lupt?m ne?nfrica?i ?mpotriva banalit??ii ?i stagn?rii conturilor. Am ?nv??at din c?r?i, unul de la altul, din conturi, de la clien?i, din gre?eli ?i reu?ite ?i am creat o formul? de neoprit.

Preg?ti?i pentru orice nevoie are business-ul t?u.

Am asistat la transferul masiv de idei, tehnologie ?i vanz?ri din offline c?tre online. Am crescut cu? Google, Facebook ?i alte platforme de promovare. Am dezvoltat tool-uri prin care analiz?m profund campaniile ?i ajust?m minu?ios parametrii tehnici, dar ?i abilit??i pentru a ?n?elege deopotriv? omul din spatele business-ului, cat ?i pe cel din spatele monitorului, ?nainte de a da click.

Provoc?rile nu ne sperie ?i ne implic?m 100% ?n proiectele Sinaps. Gestion?m fiecare cont ca pe propria afacere. Satisfac?ia generat? de rezultatele campaniilor eficiente reprezint? sursa noastr? de energie. Am fost martori la toate schimb?rile din marketing-ul online din ultimul deceniu ?i suntem preg?ti?i s? ne adapt?m la orice nevoie are business-ul t?u.

Pasiona?i de Marketing Digital.

Suntem o echip? unit?, orientat? doar c?tre performan?? ?i rezultate.

Transparen?? total?.

Suntem transparen?i ?n tot ceea ce ?nseamn? munca noastr?.

Echip? creativ? in-house.

Avem echip? complet? de crea?ie, in-house. Nu externaliz?m aceste servicii.

Parteneriat pe termen lung.

Vrem ca orice nou proiect s? ?nsemne ?nceputul unui parteneriat pe termen lung.

Dinamism & Adaptabilitate.

Ne adapt?m rapid la orice domeniu, orice industrie ?i accept?m orice provocare.

Full Service.

PPC, SEO, Social Media & Web-Design.

小小影视免费观看