Glosar Termeni Marketing Digital

Termen Descriere
a
A/B testing O metod? de comparare a dou? versiuni diferite de reclame, pentru a determina care dintre ele este mai performant?.
Above the fold Por?iunea unei pagini web care este vizibil? ?n fereastra browser-ului atunci cand pagina se ?ncarc? pentru prima dat?.
Ad blocking (blocarea anun?urilor) Program sau aplica?ie menit s? opreasc? afi?area diferitelor tipuri de reclame ?n browser-ul web.
Ad Extensions (extensii de anun?uri) Por?iuni suplimentare de informa?ii despre un business (num?r de telefon, sau link-uri c?tre anumite pagini din site), ce pot fi afi?ate suplimentar ?n momentul ?n care se creaz? reclame pe Google.
Ad network O grupare de site-uri web sau de propriet??i digitale (cum ar fi aplica?ii) ?n care pot ap?rea anun?uri. De exemplu, Google are 2 re?ele publicitare: re?eaua de c?utare (anun?urile text care apar ?n rezultatele c?ut?rii) ?i re?eaua de display (anun?urile imagine care apar pe milioane de site-uri care au parteneriat cu Google).
Ad space (spa?iu publicitar) Spa?iul dintr-o pagin? Web disponibil pentru reclame.
Adsense (Google Adsense) O platform? Google care permite site-urilor web s? ca?tige bani prin publicarea anun?urilor din re?eaua Google pe site-ul lor.
Advertising network (re?eaua de publicitate) O re?ea de site-uri web ce vand spa?iu publicitar, permi?and cump?r?torilor s? ajung? la audien?ele ?int? prin afi?area de reclame.
Adwords (Google Adwords) Un program de?inut de Google care este utilizat de agen?ii de publicitate pentru a plasa anun?uri pe paginile Google cu rezultate ?n urma unei c?ut?ri, pe YouTube ?i pe site-urile partenere re?elei publicitare Google. Adwords este platforma principal? pentru publicitatea PPC.
Affiliate marketing (marketing afiliat) Parteneriat de marketing prin care retailerii online pl?tesc comision paginilor web externe pentru a genera trafic sau vanz?ri prin diferite link-uri web de refferal.
Affiliate software Program electronic automat ce plaseaz? reclamele unei companii pe site-uri individuale ale altor business-uri sau persoane ?i de pe urma c?rora se pot genera vanz?ri, click-uri, sau ?nregistr?ri.
Algorithm Un proces sau un set de reguli pe care computerele urmeaz? s? le ?ndeplineasc?. ?n marketingul digital, algoritmul se refer? de obicei la seturile de procese pe care le utilizeaz? Google pentru a comanda ?i a clasifica site-urile ?n rezultatele c?ut?rii. Industria SEO ofer? diferite algoritmi Google propriile porecle, cum ar fi Penguin (care analizeaz? calitatea leg?turilor care indic? un site web) ?i Panda (care evalueaz? calitatea con?inutului pe un site web). Algoritmul principal de clasificare este SEO este denumit "Algoritmul de baz?".
Algorithm update (o modificare adus? unui algoritm Google) Actualiz?rile afecteaz? ?n mod obi?nuit clasamentul de afi?are a site-urilor web pe re?eaua Google, de aceea se realizeaz? sute de ajust?ri ale algoritmilor pe parcursul anului, precum ?i cateva actualiz?ri majore ?n fiecare an.
Alt text (sau text alternativ) Un atribut ad?ugat la codul HTML pentru imagini, utilizat pentru a oferi vizitatorilor site-ului informa?ii despre con?inutul unei imagini. Cea mai bun? practic? dicteaz? c? toate imaginile de pe un site web ar trebui s? aib? alt text, iar textul s? fie descriptiv imaginii.
Analytics (sau Google Analytics) O platform? Google care permite agentilor de publicitate s? colecteze statistici ?i date despre vizitatorii site-urilor web. Google Analytics (uneori abreviat ca GA) permite acestora s? vad? de unde provine traficul web ?i cum se comport? vizitatorii o dat? ajun?i pe site.
Anchor Text Cuvintele care pot fi accesate ?ntr-un hyperlink. ?n SEO, textul de ancorare este un semnal de clasament pentru Google, deoarece ofer? context despre site-ul de destina?ie. De exemplu, dac? mai multe site-uri web folosesc textul ancor? "fotografii gratuite", Google utilizeaz? aceste informa?ii pentru a ?n?elege c? destina?ia site-ului este probabil o resurs? cu fotografii gratuite. Teoretic, acest lucru ajut? site-ul respectiv s? se pozi?ioneze pe Google ?n clasamentul cuvintelor cheie legate de fotografii stock gratuite.
Automation Se refer? ?n general la utilizarea de platforme software ?i tehnologii create de departamentele de marketing din organiza?ii pentru a eficientiza ?i organiza task-urile repetitive legate de campaniile publicitare ?i nu numai.
Autoresponder Program computerizat care r?spunde automat e-mail-urilor ?i mesajelor de pe platformele online de socializare?i care pot furniza informa?ii imediate la cererea unui client.
Average Position Indicator de performan?? din Google Adwords care ?i ajut? pe agen?ii de publicitate s? ?n?eleag? unde, ?n medie, anun?urile lor sunt afi?ate ?n paginile cu rezultatele c?ut?rii Google. De obicei, ?n partea de sus a paginii cu rezultate ale c?ut?rii (unde 1 este primul anun?, 2 este al doilea anun? etc.). Exist?, de obicei, 4 pozi?ii disponibile, astfel ?ncat, pentru cele mai bune rezultate, agen?ii de publicitate doresc ?n mod obi?nuit o pozi?ie medie ?ntre 1-4. Pozi?ia medie 5+ indic? faptul c? anun?urile dvs. apar ?n partea de jos a paginii cu rezultatele c?ut?rii.
B
B2B Afacere care vinde produse sau furnizeaz? servicii altor ?ntreprinderi.
B2C Afacere care vinde produse sau furnizeaz? servicii consumatorilor finali.
Backlink ?n terminologia SEO, un backlink este un hyperling care leag? o pagin? web de site-ul t?u. Aceste link-uri sunt importante pentru a determina popularitatea unui site web. Backlink-urile sunt folosite de Google ?n factorii lor de clasificare SEO, ideea de baz? fiind c? dac? site-ul A are backlink de la alte site-uri puternice (site-urile B, C ?i D), link-urile sunt voturi de ?ncredere pentru site-ul A; site-ul A ca?tig? o anumit? autoritate de la B, C ?i D prin link-uri.
Banner Ad Un tip popular de anun?/reclam? din lumea digital? de marketing ce poate fi plasat pe diferite site-uri Web. Cele mai populare re?ele de anun?uri de tip imagine sunt gestionate de Google ?i Facebook.
Banner blindness Tendin?a utilizatorilor web de a ignora anun?urile publicitare de tip banner, chiar ?i atunci cand anun?urile con?in informa?ii utile pentru vizitatori.
Banner exchange (schimb de bannere) Re?ea de publicitate care ofer? posibilitatea de a face schimb de bannere publicitare ?ntre membrii re?elei, astfel ?ncat fiecare site web s? beneficieze de reclama ?i notorietatea altor site-uri din re?ea.
Barter Schimb de bunuri, sau servicii f?r? utilizarea banilor.
Beyond the banner Publicitate online care nu implic? anun?uri banner standard GIF ?i JPEG.
Bing Un motor de c?utare web care ofer? posibilitatea efectu?rii de c?ut?ri pentru produse, site-uri, video, imagini ?i h?r?i, asem?n?tor lui Google. Bing este de?inut ?i operat de Microsoft. Bing de?ine la momentul actual aproximativ 20% din cota de c?ut?ri globale.
Bing ads O platform? care ofer? publicitate pl?tit? pe clic atat pe Bing, cat ?i pe Yahoo! motoare de c?utare. Serviciul permite companiilor s? creeze anun?uri ?i, ulterior, s? difuzeze anun?urile c?tre consumatorii care caut? un cuvant cheie pe care ?ntreprinderile liciteaz?. Aceast? platform? ofer?, de asemenea, op?iuni de direc?ionare, cum ar fi loca?ia, direc?ionarea ?n func?ie de criterii demografice ?i de dispozitive.
Black Hat Slang pentru un comerciant digital neetic sau SEO care folose?te tactici spam pentru a clasifica site-uri web, cum ar fi filarea articolelor, construirea de link-uri ?n mas? sau SEO negativ.
Blog Sau jurnal web, un blog este o pagin? sau un site care este ?n mod regulat actualizat cu con?inut nou. Blogurile reprezint? o sec?iune important? a unui site web ?n domeniul marketingului digital, deoarece ofer? ?n mod regulat un con?inut proasp?t, care poate ajuta la atragerea de noi vizitatori, la fidelizarea vizitatorilor existen?i ?i la o indexare mai bun? ?n motorul de c?utare Google.
Bot Un program automat care viziteaz? site-uri, uneori denumit ?i "crawler" sau "spider". Un bot spam acceseaz? site-uri din motive nefaste, traficul de pe acestea fiind adesea ?nregistrat ?n Google Analytics ca trafic junk. Cu toate acestea, Google utilizeaz? un bot pentru a accesa cu crawlere site-urile web, astfel ?ncat acestea s? poat? fi clasate ?i ad?ugate ?n re?eaua de c?utare Google.
Bounce Rate (Rata de respingere) Procentul de vizitatori pe un site web care p?r?sesc site-ul imediat, f?r? a da click sau a interac?iona cu o por?iune a paginii. De exemplu, dac? 100 de persoane viziteaz? un site web ?i 50 dintre ace?tia pleac? imediat, site-ul web are o rat? de respingere de 50%. Site-urile web urm?resc s? aib? o rat? de respingere cat mai mic? posibil ?i mediile tind s? fie clasate undeva ?ntre 40-60%.
Browser Program computerizat cu o interfa?? grafic? care permite fi?ierelor HTML s? fie navigabile pe World Wide Web.
Button ad Element grafic de dimensiuni mici, de obicei rotund, p?trat, sau dreptunghiular, ce apare pe site-urile web.
Buzzword Un cuvant sau o expresie la mod? care este folosit? mai mult pentru a impresiona decat a explica.
c
Caching Hardware sau software, este de obicei folosit pentru a stoca anumite date temporare ?ntr-un mediu digital, pentru ca mai apoi aceste informa?ii s? poat? fi folosite mai rapid de c?tre utilizatorul final.
CTA (Call to action) Partea din mesajul de marketing care ?ncearc? s? conving? o persoan? s? efectueze o ac?iune dorit?.
Campaign O serie de mesaje publicitare care ?mp?rt??esc o tem? ?i comercializeaz? un produs sau serviciu. ?n contextul marketingului digital, campaniile pot fi difuzate prin intermediul platformelor de publicitate ?n re?eaua de c?utare ?i de afi?are (adic? Google, Bing), social media, e-mail sau alte platforme online.
Canonical (rel = canonical) O bucat? de cod text care se adaug? ?n campul html al unei pagini web pentru a indica algoritmilor de la Google dac? o bucat? de con?inut este original? sau duplicat? din alt? parte. Con?inutul original ar trebui s? fie canonic la el ?nsu?i, iar con?inutul preluat din alte locuri ar trebui s? indice canonul URL-ului surs? original. Canonicele pot fi, de asemenea, folosite pentru a evita problemele de con?inut duplicat ?ntr-un site web.
Click-through Procesul prin care un utilizator ajunge ?n urma unui click pe o campanie de publicitate, pe site-ul ?int? pe care reg?sesc mai multe informa?ii despre produsul sau serviciul la care se f?cea referire ?n anun?ul reclamei.
Click-Through-Rate Indice de performan?? care arat? cat de des oamenii dau click pe un anun? dup? ce ?l v?d. Acesta poate fi calculat prin ?mp?r?irea num?rului de click-uri pe anun? la num?rul de afi??ri (de cate ori a fost v?zut). Acest raport poate fi util atunci cand se stabile?te dac? mesajul unui anun? corespunde c?ut?rii consumatorului ?i dac? rezoneaz? cu acesta.
Code Limbajele de programare utilizate pentru a construi un site web. Cele mai utilizate limbaje ?n proiectarea web sunt HTML, CSS, JS ?i PHP.
Comment spam Comentariu irelevant, derutant, sau confuz al unui sau a mai multor utilizatori, postat pe un site/blog/re?ea social?, ?n speran?a de a induce al?i utilizatori ?n eroare, sau pentru a r?spandi ?tiri neadev?rate.
Contextual advertising (publicitatea contextual?) Este un model de marketing online care livreaz? utilizatorilor reclame specifice bazate pe comportamentele lor atunci cand acceseaz? diferite site-uri web.
Conversion Finalizarea unui obiectiv predefinit (comand?, ?nregistrare, completare de formular, sau ad?ugare ?n co?ul de cump?r?turi). Acest lucru este adesea folosit pentru a urm?ri num?rul de vizitatori ai site-ului care au fost "converti?i" ?n clien?i pl?titori, de?i vanz?rile nu sunt ?ntotdeauna alese drept metric de ghidare. Alte obiective comune sunt abonamentele la buletine informative ?i desc?rc?rile de con?inut de pe site.
Conversion rate (rata de conversie) Rata la care vizitatorii unui site completeaz? obiectivul predefinit. Se calculeaz? prin ?mp?r?irea num?rului de realiz?ri ale obiectivelor la num?rul total de vizitatori. De exemplu, dac? 100 de persoane viziteaz? un site web ?i 10 dintre ele completeaz? obiectivul de conversie (cum ar fi completarea unui formular de contact), atunci rata de conversie este de 10%.
Cookie Informa?iile care sunt stocate pe computerul unui utilizator de c?tre un site web, pentru ca mai apoi aceste preferin?e ?i ac?iuni s? fie utilizate ?n ?nregistr?rile viitoare.
CPA (cost pe achizi?ie) Indice de performan?? ?n platforme de publicitate online (PPC) care m?soar? ca?i bani sunt cheltui?i pentru a dobandi un nou lead sau client. Se poate calcula prin ?mp?r?irea cheltuielilor totale cu num?rul de conversii, pentru o anumit? perioad? de timp. De exemplu, dac? ?ntr-o lun? un cont PPC cheltuie?te 1000 $ ?i prime?te 10 conversii, costul pe achizi?ie este de 100 $.
CPC (cost pe clic) Sum? de bani cheltuit? pentru un click pe un anun? ?ntr-o campanie Pay-Per-Click. ?n platforma Adwords, fiecare cuvant cheie va avea un cost estimat pentru clicuri, dar pre?urile se schimb? ?n timp real, pe m?sur? ce agen?ii de publicitate liciteaz? unul ?mpotriva celuilalt pentru fiecare cuvant cheie. CPC-urile medii pot varia de la mai pu?in de 1 dolar pentru cuvinte cheie cu termen lung de c?utare, sau cu concuren?? sc?zut?, pan? la 100 USD pe click pentru condi?ii competitive, ?n special ?n industria de restaurare juridic?, de asigurare ?i de distrugere a apei.
CPL (Cost per lead) Model de atribuire a pl??ii (asem?n?tor CPC) ?n care plata se bazeaz? pe num?rul de poten?iali viitori clien?i genera?i.
CPM reprezint? "costul pe o mie" (M este cifra roman? pentru 1000). Aceasta este suma pe care un agent de publicitate ?l pl?te?te pentru 1000 de afi??ri ale anun?ului. De exemplu, dac? un editor pl?te?te 10 CPM ?i anun?ul dvs. este afi?at de 2000 de ori, ve?i pl?ti 20 de dolari pentru campanie (10 x 1000 afi??ri) x 2. M?surarea succesului anun?ului cu CPM este cea mai frecvent? ?n campaniile de con?tientizare, unde afi??rile sunt mai importante decat conversiile sau click-urile.
Crawler Software automat care scaneaz? site-uri web. Numele reflect? modul ?n care software-ul "acceseaz? cu crawlere" codul, motiv pentru care uneori sunt denumi?i ?i "p?ianjeni". Crawlerele sunt utilizate de Google pentru a g?si con?inut nou ?i pentru a evalua calitatea paginilor web pentru indexul lor.
CRO (Optimizare rata de conversie) O ramur? a marketingului digital care urm?re?te s? ?mbun?t??easc? rata de conversie a paginilor web, f?cand astfel paginile mai profitabile. Optimizarea ratei de conversie combin? psihologia cu marketingul ?i designul web pentru a influen?a comportamentul vizitatorului paginii web. CRO utilizeaz? un tip de testare denumit "Teste split A / B" pentru a determina ce versiune a unei pagini (versiunea A sau versiunea B) are mai mult succes.
CTA (Call to Action) Un element de pe o pagin? web sau reclam? folosit pentru a ?ndemna vizitatorii c?tre o anumit? ac?iune sau conversie. Un CTA poate fi un buton de click, cu text sau o imagine ?i utilizeaz? de obicei o expresie imperativ? de verb precum: "apela?i ast?zi" sau "cump?ra?i acum".
CTR (Click Through Rate) Rata de click pe un anun?/reclam?. Se calculeaz? prin ?mp?r?irea num?rului total de afi??ri a reclamei, la num?rul de click-uri.
Customer acquisition cost (costul achizi?iei clientului) Costul asociat gener?rii unui nou client.
d
Dashboard O pagin? web care con?ine ?i afi?eaz? date agregate despre performan?a unui site web sau a unei campanii de marketing digital. Un tablou de bord trage informa?ii din diverse surse de date ?i afi?eaz? informa?iile ?ntr-un format u?or de citit.
Data Studio Un instrument gratuit de la Google, care permite utilizatorilor s? fac? rapoarte personalizate cu date din serviciile de marketing Google ?i din surse externe.
Description tag O etichet? HTML folosit? de autorii paginilor web pentru a oferi o descriere a listelor motoarelor de c?utare.
Digital marketing Un termen de referin?? pentru munca online care include practici de marketing specializate precum SEO, PPC, CRO, design web, blogging, con?inut ?i orice alt? form? de publicitate pe un dispozitiv conectat la internet.
Display ads Anun?urile dintr-o re?ea de display care includ multe formate diferite, cum ar fi: imagini, flash, video ?i audio. De asemenea, cunoscute sub numele de anun?uri de tip banner, acestea sunt anun?urile care sunt v?zute ?n jurul site-urilor de ?tiri, blog-urilor ?i pe re?elele sociale.
Display network O re?ea de site-uri Web ?i de aplica?ii care afi?eaz? anun?uri grafice pe paginile lor Web. Re?eaua de display Google acoper? peste 2 milioane de site-uri Web care ajung la peste 90% din persoane pe internet. ?ntreprinderile pot viza consumatorii ?n re?eaua de display pe baza cuvintelor cheie / subiectelor, a plas?rii pe anumite pagini web ?i prin remarketing.
Domein name Loca?ia unei entit??i pe Internet.
Doorway domain Domeniu folosit pentru a clasifica anumite cuvinte cheie ?n motoarele de c?utare ?i care serve?te drept punct de intrare prin intermediul c?rora utilizatorii ajung pe pagina de destina?ie dorit?.
Doorway page O pagin? f?cut? special pentru a se clasifica bine ?n motoarele de c?utare pentru anumite cuvinte cheie, care servesc drept punct de intrare prin care vizitatorii trec la con?inutul principal.
Duplicate content Se refer? la situa?iile ?n care se g?sesc acelea?i por?iuni de text ?n 2 locuri diferite de pe web. Cand acela?i con?inut se g?se?te pe mai multe site-uri web, poate provoca probleme de clasificare pentru unul sau toate site-urile web, deoarece Google nu dore?te s? afi?eze mai multe site-uri web ?n rezultatele c?ut?rii care au exact acelea?i informa?ii. Acest tip de con?inut duplicat poate ap?rea din cauz? plagiatului, scraperi-lor de con?inut automatizat sau design lene?.
e
E-Commerce (sau comer?ul electronic) Reprezint? comer?ul electronic, este o clasificare pentru companiile care desf??oar? activit??i online. Cea mai comun? form? de comer? electronic este un comerciant online care vinde produse direct consumatorului.
eCPM Costul efectiv la mia de afi??ri (tehnic, "costul efectiv per mil.").
Email Automation Un sistem de marketing care utilizeaz? un program software pentru a trimite automat e-mailuri bazate pe declan?atoare definite.
Email list O colec?ie de adrese de e-mail care pot fi folosite pentru a trimite campanii de e-mail marketing.
Email marketing Promovarea produselor sau a serviciilor prin e-mail.
Email spam E-mail nedorit, nesolicitat.
Exclusivity Termenul contractual ?n care o parte acord? unei alte p?r?i drepturi exclusive privind o anumit? func?ie comercial?.
f
Facebook Ads Manager Facebook Ads Manager este punctul de pornire pentru difuzarea anun?urilor ?n re?eaua Facebook, Instagram, Messenger sau Audience. Este un instrument all-in-one pentru a crea reclame, pentru a gestiona cand ?i unde vor rula acestea dar ?i pentru a le putea scala performan?a.
Facebook Advertising Canalul de publicitate Facebook.
Facebook Page O pagin? web public? pe Facebook, creat? pentru a reprezenta o companie. Utilizarea unei pagini de afaceri ofer? utilizatorilor acces la Managerul de anun?uri Facebook.
Facebook Profle Cont personal de facebook, sunt create automat atunci cand un utilizator se ?nscrie ?n platform?.
Favicon o mic? pictogram? folosit? de unele browsere pentru a identifica un site web marcat.
Featured Snippet o scurt? descriere a informa?iilor pe care Google o trage de pe un site web ?i o plaseaz? direct ?n rezultatele c?ut?rii, pentru a afi?a r?spunsuri rapide la ?ntreb?ri comune ?i simple. Fragmentele recomandate apar ?ntr-un bloc aflat ?n partea de sus a rezultatelor c?ut?rii, cu un link c?tre surs?. Snippet-urile recomandate nu pot fi create de webmasteri; Google culeg programatic cele mai relevante informa?ii dintr-un site autoritar. Cele mai multe fragmente recomandate sunt afi?ate pentru ?ntreb?ri de ?ntrebare precum "ce este _____" sau "cine a inventat _____".
Form Fill (formular) Utilizat pentru a descrie conversia ?n domeniul serviciilor - aunci cand un vizitator a completat un formular de contact pe un site web.
Forum O comunitate online unde vizitatorii ?mp?rt??esc subiecte de interes comun.
Frames Imagine care poate fi introdusa la nivelul anun?ului dinamic (care func?ioneaz? pe baz? de feed) pentru personalizarea acestuia.
Freemium o tehnic? ?n care o afacere ofer? un produs de baz? gratuit, oferind clientului posibilitatea de a utiliza o versiune avansat? pentru un cost premium.
Frequency Num?rul mediu de vizualizari al unui anunt pl?tit de c?tre un utilizator din online.
Funnel Este reprezentat de traseul pe care publicul din online ?l parcurge de obicei ?nainte de a finaliza o eventual? comand?.
GCLID Stands for Google Click IDentifier. Acesta este un ?ir mic de numere ?i litere care serve?te ca o insign? de identificare unic? pentru vizitatorii unui site web. ?n mod obi?nuit, acest lucru este folosit pentru a urm?ri utilizatorii individuali pe m?sur? ce fac clic pe un anun? PPC, astfel ?ncat interac?iunea acestora cu site-ul Web (fie c? au convertit, pe ce pagin? ?i care utilizeaz? metoda) poate fi urm?rit? ?i atribuit? ?n mod corespunz?tor folosind Google Analytics.
Geo-targeting o metod? de detectare a loca?iei vizitatorului unui site pentru a servi con?inut sau anun?uri bazate pe loca?ie.
GIF89a (a se vedea anima?ia GIF)
Google Motor de c?utare pe internet.
Google Ads Serviciul de publicitate online Google. Acest sistem permite interac?iunea cu clien?ii prin intermediul re?elelor de c?utare ?i de afi?are. Google Ads ofer? mai multe modele de cost care variaz? ?n func?ie de strategia de licitare ?i obiectivele companiei.
Google Algorithm Un sistem programat matematic care determin? unde vor ap?rea site-urile web ?n paginile cu rezultatele ale c?ut?rii pe Google pentru un anumit num?r de acces?ri.
Google Analytics Platform? gratuit? de analiz? web care ofer? statistici ?i instrumente analitice de baz? pentru optimizarea motoarelor de c?utare ?i a strategiei de marketing
Google Data Studio Instrument gratuit de la Google, care permite utilizatorilor s? fac? rapoarte personalizate cu date din serviciile de marketing Google ?i din surse externe.
Google Home Dispozitiv destinat consumatorilor care doresc s? se conecteze la domiciliu la re?eaua Google. Acesta func?ioneaz? pe baz? de comenzi vocale. Utiliz?rile tipice pentru Acas? Google includ ?ntreb?ri de baz?: c?ut?ri Google, program?ri de ?ntalniri, redarea de muzic? sau setarea alarmei.
Google Hummingbird porecla industriei pentru una dintre primele revizii majore la principalul algoritm de c?utare Google. Spre deosebire de actualiz?rile algoritmilor, cum ar fi Panda sau Penguin, Hummingbird inten?iona s? actualizeze complet modul ?n care Google a interpretat interog?rile de c?utare ale utilizatorilor. Anterior acestei actualiz?ri, rezultatele Google au fost furnizate ?n mare parte pe baza potrivirii cuvintelor cheie specifice ?n cadrul interog?rii utilizatorului. Acum, o c?utare pentru "modul cel mai ieftin de a construi birdhouse f?r? a folosi lemnul" va ar?ta rezultate direct legate de aceast? interogare. Anterior, utilizatorii ar putea vedea rezultate care au inclus lemnul ca material de construc?ie.
Google Instant Func?ie a motorului de c?utare Google care afi?eaz? rezultate pe m?sur? ce interogarea de cuvinte cheie este introdus?.
Google Maps Serviciu de localizare ?i navigare furnizat de Google. Utilizand acest instrument utilizatorii pot c?uta magazine, restaurante, companii ?i repere oriunde ?n lume.
Google My Business Instrument gratuit prin care ?ntreprinderile ?i organiza?iile ??i pot gestiona prezen?a online pe Google actualizand constant informa?iile demografice, orarul de func?ionare ?i povestea afacerii.
Google Panda O actualizare a algoritmului Google axat? pe analiza calit??ii con?inutului pe pagin? al unui site web. Ini?ial lansat ?n februarie 2011 ?i actualizat periodic dup? aceast? lansare, similar cu Google Penguin. Aceast? actualizare ar determina dac? con?inutul paginilor site-ului a fost legat de interog?rile la care a fost afi?at ?i ar modifica clasamentul site-ului ?n consecin??. Site-urile cu con?inut de calitate sc?zut? au ?nregistrat sc?deri semnificative datorit? actualiz?rii algoritmului. Algoritmul a fost acum asimilat algoritmului Google de baz? de c?utare ?i poate evalua calitatea con?inutului ?n timp real.
Google Partners Agency "Programul Google pentru agen?ii de publicitate, speciali?ti ?n digital marketing sau consultan?i online care gestioneaz? promovarea pe platforma de Google Ads.
Pentru a fi considerat? partener Google, in cadrul agen?iei trebuie s? existe minim un angajat certificat. "
Google Penguin O actualizare a algoritmului Google axat? pe analiza calit??ii leg?turilor care indic? un site sau, mai exact, a calit??ii globale a profilului backlink al unui site. Ini?ial anun?at ?n aprilie 2012 ?i actualizat periodic dup? aceast? lansare, similar cu Google Panda. Acest algoritm a vizat a?a-numitele tactici "negru-hat SEO", care au manipulat clasamentele de c?utare prin crearea de leg?turi c?tre site-uri ?ntr-un mod nenatural. Google analizeaz? toate paginile care leag? un anumit site ?i determin? dac? link-urile sunt un beneficiu pentru utilizatori sau dac? acestea servesc doar pentru a manipula clasamentele de c?utare ?i pentru a ajusta pozi?ia site-ului ?n consecin??. Google estimeaz? c? Penguin afecteaz? 3,1% din toate c?ut?rile ?n limba englez?, un num?r relativ mare pentru un algoritm.
Google Pigeon O actualizare a algoritmului Google axat? pe furnizarea de rezultate relevante pentru utilizatorii care caut?. De exemplu, c?utarea pentru "magazinul de cafea SOHO" va ?ntoarce rezultatele centrate ?n preajma acelui cartier. ?n plus, Google v? poate determina loca?ia atunci cand introduce?i o c?utare ?i v? ar?ta companiile locale din zona dvs. chiar ?i f?r? cuvinte cheie localizate. Acest algoritm a influen?at ?n mare m?sur? poten?ialul afacerilor locale de a ap?rea ?n rezultatele c?ut?rii.
Google Reviews Recenzii primite prin intermediul utiliz?rii platformei Google My Business. Recenzile constau ?n acordarea unui num?r evaluativ de stele, de la 1 la 5 ?i pot fi ?nso?ite de un text scris din partea celui care alege s? lase un review.
Google Search Console Consola de c?utare este un instrument gratuit pe care Google ?l ofer? webmasterilor ?i carem?soar? vizibilitatea site-ului pe paginile de c?utare ?i indexabilitatea de c?tre robotul Google cu crawlere. M?surile de m?surare din Consola de c?utare sunt rata de clic, num?rul de pagini indexate, num?rul de linkuri nepermise (paginile AKA 404) ?i multe altele.
Google+ Platform? de re?ele sociale Google care ofer? utilizatorilor func?ii similare cu cele Facebook. ?n data de 2 aprilie 2019 func?ionalitatea acesteia a fost oprit?.
Gravity Forms Un plugin WordPress care adaug? un formular de contact personalizabil pe un site web. Acest plugin ?ine eviden?a tuturor trimiterilor completate de formular ?i permite ca toate campurile dintr-un formular s? fie personalizate. Gravity Forms este pluginul standard al formularului de contact folosit pe site-urile construite de Geek Powered Studios.
Guerrilla Marketing Un concept de strategie pentru publicitate conceput? pentru ?ntreprinderile mici pentru a promova produsele sau serviciile lor ?ntr-un mod neconven?ional cu un buget mic de cheltuit. Acest lucru implic? consum mare de energie ?i imagina?ie, cu focalizarea pe re?inerea aten?iei publicului la un nivel mai personal ?i memorabil.
H
HARO Stands for Help A Reporter Out. De trei ori pe zi, de luni pan? vineri, e-mailurile HARO sunt trimise, men?ionand povesti diferite pentru care reporterii au nevoie de surse. Folosit ca strategie de marketing pentru a ob?ine oportunit??i de PR ?i de leg?tur?.
Hashtags Un cuvant sau o fraz? care ?ncepe cu simbolul "#" utilizat ?n social media, ?n special pe platforma Instagram, ca o modalitate de etichetare a con?inutului pe care utilizatorii s? ?l identifice mai u?or. Ad?ugarea de hashtags la o postare permite utilizatorilor s? g?seasc? acea postare atunci cand caut? alte post?ri sau conturi care public? con?inut din aceea?i sfer? de activitate.
Header Se poate referi la por?iunea de sus a unei pagini Web care de obicei con?ine logo-ul ?i meniul sau sec?iunea de cod HTML ?ntr-un cod de site web care con?ine informa?ii importante despre site.
Header Code Pe un site web, anumite coduri sunt plasate ?n sec?iunea antet universal, astfel ?ncat s? poat? fi accesate ?n toate paginile site-ului. ?n mod obi?nuit, ?n codul antetului ve?i g?si lucruri cum ar fi Schema de marcare, Codul Analytics, Codul Adwords ?i alte instrumente utilizate pentru urm?rirea datelor pe un site Web. Acestea sunt plasate ?n codul antetului astfel ?ncat s? poat? fi redate ?i s? ?nceap? informa?iile de urm?rire pe m?sur? ce se ?ncarc? site-ul.
Header Tags (h1, h2, h3, etc) Etichetele header sunt folosite ?n HTML pentru clasificarea titlurilor de text pe o pagin? Web. Acestea sunt, ?n esen??, titlurile ?i subiectele majore ale unei pagini web ?i indic? cititorilor ?i motoarelor de c?utare despre ce este vorba despre pagin?. Header tags utilizeaz? un format cascad? ?n care o pagin? trebuie s? aib? doar un singur H1 (titlul principal), dar sub acesta pot fi mai multe H2 (subtitrare) ?i fiecare H2 poate avea H3s sub (sub-subtitluri) ?i a?a mai departe. -H1 este folosit o singur? dat? pe o pagin? Web ?i este folosit pentru a afi?a cel mai important titlu; -H2 este utilizat pentru a afi?a subdomenii majore ale unei anumite pagini web; -H3 este folosit pentru a afi?a subtopice majore sub un tag H2.
Heatmap Reprezint? o reprezentare grafic? a modului ?n care utilizatorii interac?ioneaz? cu site-ul dvs. Software-ul Heatmapping este utilizat pentru a urm?ri unde utilizatorii fac clic pe o pagin?, cum defila?i ?i ce se deplaseaz?. Fi?ele sunt folosite pentru a colecta date despre comportamentul utilizatorilor pentru a ajuta la proiectarea ?i optimizarea unui site Web.
Hit cerere a unui fi?ier de pe un server Web.
House ad auto-promo?ional? pe care o companie o desf??oar? pe propriul site / re?ea pentru a utiliza inventarul nevandut.
Hreflang Tag Un cod ?n html-ul unui site web care spune motoarelor de c?utare ca Google care vorbesc limba pe care o folose?te o pagin? web. Acestea sunt utile ?n special pentru site-urile care au versiuni de pagini ?n mai multe limbi, deoarece acestea ajut? Google s? ?n?eleag? ce pagini sunt legate ?i care ar trebui s? fie afi?ate anumitor segmente de public.
HTML Suport pentru limbajul de marcare hipertext. HTML este un set de coduri care sunt folosite pentru a indica unui browser web cum s? afi?eze o pagin? web. Fiecare cod individual este numit un element sau o etichet?. HTML are un element de pornire ?i sfar?it pentru majoritatea marjelor.
HTML banner un anun? banner care utilizeaz? elemente HTML, care includ adesea formulare interactive ?n loc de (sau ?n plus fa?? de) elementele grafice standard.
HTML email e-mail formatat folosind Hypertext Markup Language, spre deosebire de e-mailul de text simplu.
HTTP suport pentru protocolul de transfer de hipertext. HTTP este protocolul utilizat de web-ul global pentru a defini modul ?n care sunt formatate ?i transmise datele ?i ce ac?iuni ar trebui s? ?ntreprind? browserele web ?i serverele web pentru a r?spunde la o comand?. Cand introduce?i un site web ?n browserul dvs. web ?i ap?sa?i pe Enter, acesta trimite o comand? HTTP c?tre un server web, care ?i spune serverului s? preia ?i s? trimit? datele pentru site-ul web ?n browser.
HTTPS Suport pentru protocolul de transfer al hipertextului. Este o versiune securizat? a HTTP, care este utilizat? pentru a defini modul ?n care datele sunt formatate ?i transmise pe web. HTTPS are un avantaj fa?? de HTTP prin faptul c? datele trimise la preluarea unei pagini web sunt criptate, ad?ugand un nivel de securitate astfel ?ncat ter?ii s? nu poat? aduna date despre pagina web atunci cand datele sunt trimise de la server c?tre browser.
Hummingbird Vede?i "Google Hummingbird"
Hybrid model o combina?ie de dou? sau mai multe modele de plat? online de marketing.
Hyperlink Un hyperlink este un cod HTML care creeaz? un link dintr-o pagin? web la o alt? pagin? web, caracterizat de multe ori printr-un cuvant sau o imagine eviden?iat? care v? duce ?n loca?ia dorit? cand face?i clic pe acel element eviden?iat.
i
Iframe Un document HTML care se afl? ?n interiorul unui alt document HTML pe un site Web. Dac? interfe?ele sunt utilizate ?n mod obi?nuit pentru a ?ncorpora con?inut dintr-o singur? surs? pe o alt? pagin? web.
Impression Un termen utilizat ?n publicitatea Pay per click, care reprezint? de cate ori a fost afi?at un anun?.
Impression Share Utilizat? ?n publicitatea Pay Per Click. Procentajul de afi?are pe care anun?urile ?l primesc ?n compara?ie cu num?rul total de afi??ri pe care anun?urile le-ar putea ob?ine. (Ponderea afi??rilor = afi??ri/ afi??ti totale eligibile)
Inbound Link Un link de pe un site ?n afara site-ului dvs.
Inbound Marketing Marketingul inbound se refer? la activit??ile ?i strategiile utilizate pentru a atrage poten?iali utilizatori sau clien?i c?tre un site web. "Inbound" este un eufemism utilizat pentru ceea ce ?n mod tradi?ional se nume?te "SEO". Marketingul inbound este foarte important pentru a avea o prezen?? bun? pe web, deoarece este folosit ca o modalitate de a atrage clien?ii poten?iali prin educarea ?i construirea ?ncrederii ?n serviciile, produsul ?i / sau marca
Index Cand este folosit ca nound, indexul se refer? la toate paginile web pe care Google le-a accesat cu crawlere ?i au fost stocate pentru a fi afi?ate utilizatorilor Google (de exemplu: "Indicele Google are miliarde de site-uri web"). Atunci cand este folosit ca verb, se refer? la actul Google care copiaz? o pagin? web ?n sistemul s?u (de exemplu: "Google a indexat ast?zi site-ul meu web, astfel ?ncat acesta va ?ncepe s? apar? ?n rezultatele c?ut?rii").
Interactive agency Agen?ie de marketing online care ofer? o combina?ie de servicii: design, dezvoltare web, publicitate pe internet, marketing sau consultan?? E-Business - E-Commerce.
interstitial Un anun? care se ?ncarc? ?ntre dou? pagini de con?inut.
Invisible web Por?iunea de pe Web care nu este indexat? de motoarele de c?utare.
IP Adress O adres? IP (Internet Protocol) este un num?r unic care identific? un dispozitiv care utilizeaz? internetul pentru a comunica printr-o re?ea. Fiecare dispozitiv are o adres? IP unic? ?i poate fi utilizat pentru a localiza ?i diferen?ia acest dispozitiv de toate celelalte dispozitive atunci cand utilizeaz? internetul. Pute?i g?si adresa IP public? accesand Google ?i c?utand "what is my ip address".
j
Java Java este un limbaj de programare folosit pentru a crea aplica?ii care pot rula pe un dispozitiv digital. Java poate fi folosit pe cont propriu, ?n timp ce Javascript poate fi folosit numai ?n browserele web.
Javascript (JS) Javascript este un limbaj de scripting. Javascript este folosit pe browserele web pentru a oferi elemente interactive paginilor web dificile sau imposibil de realizat doar cu HTML sau CSS.
k
Keyword Un cuvant sau o expresie care indic? tema principal? ?ntr-o c?utare. Cand scrie?i ceva ?ntr-un motor de c?utare, tasta?i un cuvant cheie ?i v? vor fi oferite rezultate bazate pe respectivul cuvant. Ideal este ca site-urile web s? fie afi?ate ?n c?ut?ri pentru cat mai multe cuvinte cheie.
Keyword Density Densitatea cuvintelor cheie se refer? la frecven?a cu care apare un cuvant cheie pe o pagin? web ?n raport cu cuvintele totale de pe pagina respectiv?.
Keyword Marketing Afi?area unor anun?uri sau mesaje pentru persoanele care caut? dup? anumite cuvinte cheie ?i expresii.
Keyword Phrase Un grup de dou? sau mai multe cuvinte care sunt folosite pentru a g?si informa?ii ?ntr-un motor de c?utare. Uneori, cand se caut? ceva, un singur cuvant cheie nu furnizeaz? informa?iile suficiente pentru c?utarea efectuat?.
Keyword Research Procesul de c?utare ?i selec?ie a cuvintelor cheie asociate site-ului web. Acestea vor fi folosite ?n campaniile PPC ?i SEO.
Keyword Stuffing Situa?ie ?n care o pagin? web folose?te un cuvant cheie prea des sau ?n mod excesiv, cu inten?ia de a manipula motoarele de c?utare. Acest tip de comportament este penalizat de c?tre algoritmii Google.
Keywords tag Eticheta META utilizat? pentru a ajuta la definirea cuvintelor cheie primare ale unei pagini Web.
l
Landing Page Pagina pe care un utilizator ajunge dup? ce a f?cut click pe un link (?ntr-un anun? sau oriunde pe web).
Lead Magnet Un produs sau o ofert? specific? oferit? poten?ialilor clien?i, ?n schimbul informa?iilor de contact.
Lead Poten?ial client care a contactat o afacere cu inten?ia de a beneficia de serviciile sau produsele acesteia. O astfel de comunicare se realizeaz? de obicei prin apel telefonic, e-mail sau prin completarea unui formular online.
Like-gate Barier? online reg?sit? pe site-urile web care impune utilizatorilor s? apese butonul de Like pentru a accesa un anumit con?inut.
Link Cunoscut ?i sub numele de hyperlink, un link este un ?ir de text structurat, folosit pentru a conecta paginile web pe internet. Exist? dou? forme principale: link-uri interne, care indic? pagini de pe acela?i site ?i link-uri externe, care indic? pagini web de pe un alt site.
Link Building Procesul de cre?tere a num?rului de link-uri c?tre un site. Astfel, site-ul web va urca ?n clasamentul motorului de c?utare.
Link Checker Instrument utilizat pentru verificarea hyperlink-urilor eronate.
Link Network O strategie de construire a link-urilor care utilizeaz? o re?ea de site-uri interconectate.
Link Popularity Un instrument de m?surare a cantit??ii ?i a calit??ii link-urilor de pe alte site-uri care trimit spre un anumit site.
Link Profile Gruparea cumulativ? a tuturor link-urilor care trimit c?tre un site web. Poate fi folosit pentru a determina puterea, ?ncrederea, subiectul ?i con?inutul unui site web. Profilurile sunt importante pentru a determina locul ?n care se situeaz? un site web ?n rezultatele c?ut?rii Google. Dac? un site web are un num?r mare de link-uri de pe site-uri care nu sunt de ?ncredere, atunci site-ul va fi indexat negativ. Dac? un site web are un num?r mare de link-uri din partea unor furnizori puternici de con?inut sau surse de informa?ii cu reputa?ie, acesta va urca in clasament.
Link text Textul pe care ?l con?ine un hyperlink.
Linkbait Procesul de creare a con?inutului de calitate menit s? atrag? cat mai multe link-uri (backlink-uri) de pe alte pagini web.
LinkedIn O re?ea de socializare orientat? spre conectarea profesioni?tilor ?i ?ntreprinderilor cu al?i profesioni?ti din industria lor. Este o platform? puternic? pentru marketing, angaj?ri ?i partajarea con?inutului profesional.
Linkedin Advertising Platforma de publicitate a re?elei LinkedIn. Prin intermediul diferitelor formate de anun?uri, agen?ii de publicitate pot licita ?n spa?iul publicitar ?i pot viza segmente de public unice bazate pe specializarea de la locul de munc?, ani de experien??, industrie ?i multe alte elemente demografice.
Long Tail Keyword O fraz? sau un cuvant cheie care are o lungime mai mare ?i se potrive?te ?n mod specific cu o c?utare a utilizatorului. Un astfel de cuvant cheie prime?te mai pu?ine c?ut?ri pe lun?, dar are o relevan?? mai mare ?i, de obicei, o mai mic? concuren??.
Lookalike Audience Op?iune oferit? de Facebook Ads prin care un segment de public este creat de la un alt public surs? (de exemplu, fanii paginii dvs. de pe Facebook, lista de e-mailuri, etc.). Facebook va identifica caracteristicile comune ?ntre membrii publicului surs?, iar apoi va viza al?i utilizatori care prezint? interese sau calit??i similare cu ace?tia.
m
Manual Submission Ad?ugarea manual? a unei adrese URL ?n motoarele de c?utare.
Map Pack Sec?iunea din pagina cu rezultate Google care con?ine o hart? local? ?i o list? cu adresele a 3 business-uri. Extensia de hart? se afi?eaz? ?i pentru c?ut?rile de tipul "aproape de mine" (near me).
Marketing Automation Utilizarea de software-uri pentru automatizarea sarcinilor repetitive legate de activit??ile de marketing.
Marketing Plan Partea din planul de afaceri care contureaz? strategia de marketing pentru un produs sau serviciu.
Medium (source/medium) Categoria general? de trafic prezent? ?n rapoartele din Google Analytics. Cateva exemple comune sunt: organic, CPC, e-mail, referral.
Meta Description Etichet? care ofer? o descriere ?n 160 de caractere a paginii de destina?ie. Meta descrierea este un aspect important ?ntr-o pagin? web, aceasta fiind cea care apare ?n rezultatele motorului de c?utare.
Meta Keyword Este un meta-tag specific care apare ?n codul HTML al paginilor web ?i ajut? motorul de c?utare s? ?n?eleag? care este specificul acestora.
META Tags Buc??i de con?inut inserate ?n codul HTML. Acestea descriu con?inutul paginilor web ?i ajut? motorul de c?utare la ?n?elegerea ?i clasificarea acestora.
Multivariate testing O metod? ?n cercetarea de marketing prin care se modific? simultan mai multe variabile ?ntr-un scenariu de control ?i se testeaz? strategiile alternative, pentru a ?mbun?t??i eficacitatea strategiei de marketing finale.
n
Navigation Ceea ce faciliteaz? trecerea de la o pagin? web la alta.
Netiquette Codul de conduit? privind comportamentul online acceptabil.
Network effect Fenomenul prin care un serviciu devine mai valoros pe m?sur? ce mai mul?i oameni ?l folosesc, ?ncurajand astfel un num?r din ce ?n ce mai mare de utilizatori.
Nofollow Un link pe care utilizatorii ?l pot accesa, ?ns? Google nu ?l va lua ?n considerare ?n ceea ce prive?te SEO.
o
Opt-in email E-mail solicitat ?n mod explicit de c?tre destinatar.
Organic Surs? de trafic c?tre un site web provenit? din click-uri directe pe anun?urile nepl?tite din motoarele de c?utare. Traficul organic este principalul element al unei campanii de SEO.
Organic search Afi??rile nepl?tite dintr-o pagin? a unui motor de c?utare, care deriv? ?n urm? relevan?ei cuvintelor cheie optimizate prin SEO.
Outbound link Un link prezent pe o pagin? web care trimite spre alt site.
p
Page View O vizit? pe o pagina a unui site.
Pagejacking Proces ilegal de copiere a con?inutului unui site ?i publicarea acestuia pe un alt site Web.
PPC (Pay per click) Model de plat? publicitar? online, ?n care plata se bazeaz? exclusiv pe clicuri calificate.
PPL (Pay per lead) Model de plat? publicitar? online, ?n care plata se bazeaz? exclusiv pe poten?ialii clien?i.
PPS (Pay per sale) Model de plat? publicitar? online, ?n care plata se bazeaz? exclusiv pe vanz?ri calificate.
Payment threshold (pragul de plata) comisionul minim acumulat pe care un afiliat trebuie s? ca?tige pentru a declan?a plata de la un program de afiliere.
PBN (Private Blog Network) Re?ea de site-uri web utilizate pentru a construi leg?turi c?tre un singur site web ?n scopul manipul?rii clasamentelor motoarelor de c?utare.
PDF Format de fi?ier pentru captarea ?i trimiterea de documente electronice ?n formatul dorit.
Penalty O penalizare emis? de Google pentru ?nc?lcarea regulilor. Pedeapsa este emis? de Google prin Search Console ?i poate duce la eliminarea site-urilor din rezultatele motorului de c?utare.
Permission marketing Un privilegiu de a transmite mesaje anticipate, personale ?i relevante c?tre persoanele care ?i-au dat acordul s? le primeasc?.
Podcast O serie de episoade audio sau video ?n format digital pe care un utilizator le poate desc?rca. Alternativ, termenul de "podcast" se poate referi ?i la un singur episod al unei astfel de serii.
Pop-under ad Un anun? care se afi?eaz? ?ntr-o fereastr? nou? de browser ?n spatele ferestrei browserului curent.
Pop-up ad Un anun? care se afi?eaz? brusc ?ntr-o fereastr? nou? a browserului peste con?inutul vizual urm?rit.
Portal Un site care serve?te drept punct de plecare ?i punct de acces frecvent c?tre Web.
Premium WordPress theme o tem? codat? pentru sistemul de management al con?inutului WordPress care cost? bani.
q
Query (Interogare) O solicitare de date sau informa?ii dintr-o baz? de date.
Quality Score "
O estimare a calit??ii anun?urilor, a cuvintelor cheie ?i a paginilor de destina?ie."
r
Rankings "
Pozi?ia pe care site-ul web este listat ?n Google atunci cand un utilizator caut? acea fraz? sau cuvant cheie."
Rate card Un document furnizat de o publica?ie tip?rit? care prezint? tarifele pentru diferite op?iuni de plasare a anun?urilor.
Reciprocal Link "
Un acord ?ntre doi webmasteri pentru a oferi un hyperlink ?n cadrul propriului site c?tre site-ul celuilalt."
Redirect O modalitate de a trimite atat utilizatorii cat ?i motoarele de c?utare pe o adres? URL diferit? de cea pe care au solicitat-o ini?ial.
Referral O metoda pentru a raporta vizitele care au venit pe site din surse din afara motorului de c?utare.
Rel Canonical ?n HTML, "rel" este un atribut asociat cu linkuri. "Canonical" poate fi aplicat atributului "rel", care va face leg?tura cu pagina original? sau cu autoritate din care este utilizat sau referit con?inutul. Pagina "canonic?" este con?inutul original, iar orice pagin? care face referire la aceasta este o pagin? duplicat sau similar. Se folose?te pentru a preveni problemele de con?inut duplicat ?i pentru a men?ine clasamentul motorului de c?utare.
Remarketing Un tip de anun? pl?tit care permite agen?ilor de publicitate s? afi?eze anun?uri clien?ilor care au vizitat deja site-ul lor. Odat? ce un utilizator viziteaz? un site, o mic? bucat? de date numit? "cookie" va fi stocat? ?n browser-ul utilizatorului. Atunci cand utilizatorul acceseaz? alte site-uri, acest modul cookie poate permite afi?area anun?urilor de remarketing.
Rep firm partener de vanz?ri de anun?uri specializat ?n vanz?ri cu un singur site.
Responsive Web Design Dezvoltarea unui site web care s? permit? afi?area corect? a con?inutului, indiferent de m?rimea ecranului sau dispozitiv.
Return days Num?rul de zile ?n care un afiliat poate ca?tiga un comision pentru o conversie (vanzare sau lead) de la un vizitator.
Rich media Termen de publicitate digital? pentru un anun? care include func?ii avansate, precum videoclipuri, audio sau alte elemente care ?ncurajeaz? spectatorii s? interac?ioneze cu con?inutul.
ROAS (Return On Advertising Spend) Un indicator care m?soar? profitabiliatea unei campanii de marketing. Acesta m?soar? suma veniturilor pe care afacerea le ?nregistreaz? pentru fiecare dolar pe care ?l cheltuie ?n publicitate.
Robots.txt Un fi?ier text stocat pe serverul unui site web care con?ine reguli de baz? pentru indexarea robotilor care "acceseaz? cu crawlere" site-ul. Acest fi?ier v? permite s? permite?i (sau s? interzica?i) anumite fi?iere ?i foldere de la a fi v?zute de robotul crawler, ceea ce v? poate men?ine paginile indexate doar la paginile pe care le dori?i.
ROI Un indicator care m?soar? direct venitul ?nregistrat ?n raport cu costul investi?iei.
RSS Stare pentru o sindicalizare foarte simpl?. Este o modalitate prin care utilizatorii pot urm?ri actualiz?rile la mai multe site-uri web (site-uri de ?tiri, bloguri ?i multe altele) ?ntr-un singur loc, spre deosebire de necesitatea de a verifica manual fiecare site individual. Un flux RSS este un loc ?n care toate actualiz?rile sunt urm?rite ?mpreun?, ?ntr-un format u?or de vizualizat.
s
Schema Markup "
Un sistem software conceput pentru a efectua o c?utare web ?ntr-un mod sistematic pe baza cuvintelor cheie dup? care s-a f?cut c?utarea. Cele mai cunoscute motoare de c?utare sunt Google, Youtube, Bing ?i Yahoo.
"
Search Engine
Search engine optimization (optimizarea motorului de c?utare) "
Un proces de maximizare a num?rului de vizitatori pe un anumit site web, asigurandu-se c? site-ul apare ?n topul listei de rezultate f?cute de motorul de c?utare."
Search engine spam (motorul de c?utare spam) Manipulare excesiv? pentru a influen?a clasamentul motorului de c?utare, adesea pentru paginile care con?in pu?in sau deloc con?inut relevant.
Search engine submission Ac?iunea de a furniza o adres? URL c?tre un motor de c?utare ?n ?ncercarea de a face un motor de c?utare con?tient de un site sau o pagin?.
Search Network Un grup de site-uri web ?n care pot ap?rea anun?uri. Re?eaua de c?utare Google, de exemplu, este un grup de site-uri web Google ?i site-uri care colaboreaz? cu Google pentru a afi?a anun?uri text.
Search Operator Un caracter sau un ?ir de caractere utilizate ?ntr-o interogare a motorului de c?utare pentru a se focusa pe rezultate mai precise.
Search retargeting "
Viza?i dup? cuvinte cheie. O form? de retargeting folosit? de marketerii online care vizeaz? o audien?? pe baza c?ut?rilor anterioare pe care le-au efectuat pe alte site-uri web.
"
Self-serve advertising Posibilitatea unui agent de publicitate de a plasa propriile reclame f?r? asisten?a unui reprezentant real de vanz?ri de publicitate.
SEM (Search Engine Marketing) "
O form? de marketing pe Internet care presupune promovarea site-urilor web prin cre?terea vizibilit??ii lor ?n paginile cu rezultate ale motoarelor de c?utare. In principal prin publicitatea pl?tit?. "
SEO (Optimizarea motorului de c?utare) Procesul de ?mbun?t??ire a performan?ei ?i pozi?ion?rii site-ului ?n rezultatele motorului de c?utare organic?.
SERP "Paginile afi?ate de motoarele de c?utare ca r?spuns la o interogare de c?tre un utilizator.
"
Session Un grup de interac?iuni care au loc pe site-ul web ?ntr-un anumit interval de timp. De exemplu, o singur? sesiune poate con?ine mai multe afi??ri de pagin?, evenimente, interac?iuni sociale ?i tranzac?ii.
Shopping cart (co? de cump?r?turi )
Siri "Un asistent virtual care face parte din sistemele de operare ale produselor Apple. O interfa?? care permite utilizatorilor s? transmit? comenzi vocale ?ntr-un limbaj natural ?i s? primeasc? r?spuns la acestea.
"
Site search C?utarea pe site v? ajut? s? ?n?elege?i m?sura ?n care utilizatorii au folosit func?ia de c?utare a site-ului web., ce termeni de c?utare au introdus ?i cat de eficiente au fost rezultatele c?ut?rii ?n crearea unei interac?iuni mai puternice cu site-ul web.
Sitelink O extensie a anun?urilor ?n Google Ads care apare sub anun?ul text. Acestea ?i direc?ioneaz? pe utilizatori la anumite pagini de pe site, cum ar fi la programul de func?ionare, la un anumit produs ?i multe altele. Atunci cand cineva d? clic pe link va accesa direct ceea ce dore?te s? afle sau s? cumpere.
Sitemap "O list? de pagini ale unui site web. Aceast? list? ajut? motoarele de c?utare s? ?n?eleag? rapid tot con?inutul pe care ar trebui s? ?l cunoasc? de pe un anumit site web.
"
Skyscraper ad Un anun? semnificativ mai ?nalt decat bannerul vertical de 120 × 240, plasat ?n dreapta con?inutului unei pagini web.
Slug Por?iunea unei adrese URL care apare dup? .com. De exemplu, pagina de pornire ar putea fi http://www.domain.com, dar pentru pagina Contacta?i-ne, la sfar?itul adresei URL, s-ar ad?uga un slug pentru a direc?iona browserul c?tre o pagin? a site-ului, respectiv http: // www.domain.com/contact-us.
Social networking (re?ele sociale) O platform? online pe care oamenii o folosesc pentru a construi comunit??i virtuale sau rela?ii sociale cu alte persoane cu care ?mp?rt??esc interese, activit??i etc.
Source Un termen din Google Analytics care ajut? marketerii s? identifice de unde provine traficul (adic? "sursa" traficului web). Sursa poate fi un motor de c?utare (de exemplu, Google) sau un domeniu (site-example.com)
Spam Mesaje nesolicitate, de obicei comerciale (e-mails, mesaje text, comentarii sau post?ri pe Internet) trimise spre un grup mare de persoane, site-uri,etc.
Spider un program automatizat care viziteaz? site-uri, uneori denumit ?i "crawler" sau "bot". Un spam spider viziteaz? site-uri web din motive nefaste, afi?and adesea ?n Google Analytics ca trafic junk. Cu toate acestea, Google utilizeaz? un bot pentru a accesa cu crawlere site-urile web, astfel ?ncat acestea s? poat? fi clasate ?i ad?ugate la c?utarea Google.
Splash page O pagin? de pe un site web pe care utilizatorul o vede ?nainte de a primi op?iunea de a continua s? vizualizeze con?inutul site-ului. Aceast? pagina are drept scop promovarea unei companii, unui serviciu sau unui produs.
Sponsorship Form? de publicitate care ?ncearc? s? stabileasc? o asociere ?i o integrare mai profund? ?ntre un agent de publicitate ?i un editor, care implic? adesea plas?ri coordonate dincolo de banner.
Stickiness ?ncurajarea vizitatorului s? stea mai mult timp pe site-ul web.
Super affiliate Un afiliat de top care este deasupra celorlal?i afilia?i, avand programe de marketing afiliat foarte profitabile ?i de succes.
Surround session Secven?? de publicitate ?n care un vizitator prime?te anun?uri de la un singur agent de publicitate pe parcursul unei vizite a site-ului.
t
Tag ?n WordPress, o etichet? este un marker de identificare utilizat pentru a clasifica diferite post?ri ?n func?ie de cuvinte cheie ?i de subiect. Similar cu categoriile WordPress, etichetele sunt mai granulate ?i mai specifice, ?n timp ce categoriile sunt largi ?i tematice.
Text Ad O form? de publicitate pe care agen?ii de publicitate o pot utiliza pentru a-?i promova produsul sau serviciul ?n Re?eaua Google.
Title Tag Un element HTML care este folosit pentru a descrie un subiect specific al unei pagini web. Etichetele titlu sunt afi?ate ?n bara de sus a unui browser web. ?n SEO, este cea mai bun? practic? s? ave?i etichete descriptive care s? con?in? cuvintele cheie principale, ?i nu ceva de baz?, cum ar fi "acas?".
Top 10 Primele zece rezultate ale motorului de c?utare pentru un anumit termen de c?utare.
Traking Code Un fragment de cod JavaScript care urm?re?te activitatea utilizatorului unui site web colectand date ?i trimi?andu-le c?tre analiz?.
Trick banner Un anun? conceput pentru a copia stilul unui sistem de operare sau un mesaj important de eroare software pentru a p?c?li oamenii s? fac? clic pe acesta.
Twitter Un serviciu de microblogging ?i re?ea social? pe care utilizatorii posteaz? ?i interac?ioneaz? cu mesaje cunoscute sub numele de ?tweet-uri".
Twitter Advertising Permite comercian?ilor s? promoveze un tweet pe fluxurile utilizatorilor, f?r? ca acel utilizator s? urm?reasc? marca dvs. pentru ca acesta s? apar? ?n feedul lor.
u
UI Este seria de ecrane, pagini ?i elemente vizuale, cum ar fi butoanele ?i pictogramele pe care userul le utilizeaz? pentru a interac?iona cu un dispozitiv. Este ceea ce vede cel care acceseaz? site-ul, de accea navigarea pe website trebuie s? fie fluid? ?i u?or de ?n?eles.
Underdelivery Atunci cand livrezi mai pu?ine afi??ri, aduci mai vizitatori sau conversii decat cele propuse ?ntr-o anumit? perioad? de timp.
Unique Visitors "
Un indicator folosit ?n analiza web pentru a ar?ta cate persoane diferite, unice vizioneaz? un site web ?ntr-o perioad? de timp. Vizitatorii unici sunt urm?ri?i prin intermediul adreselor IP. Dac? un vizitator viziteaz? mai multe site-uri de mai multe ori, acesta va fi luat ?n considerare numai o singur? dat? atunci cand analiz?m acest indicator.
"
URL URL-ul (Uniform Resource Locator sau "localizator uniform de resurse") reprezinta caractere standardizate, folosite pentru denumirea, localizarea si identificarea resurselor online, fiind un standard impus de Tim Berners-Lee, programator englez si inventator al World Wide Web (www). Tot el recomanda ca un URL sa nu aiba spatii libere si, pe cat posibil, sa nu fie duplicat.
Usability (utilizabilitate) Amplasarea principalelor elemente web ale unui magazin online.Focusul trebuie s? fie pe utilizator ?i lui trebuie s? ?i fie oferite informa?ii ?ntr-un mod cat se poate de accesibil ?i u?or de procesat.
UX Reprezint? experien?a utilizatorului pe un site sau aplica?ie, modul ?n care acesta interac?ioneaz?. UX poate fi modelat prin testarea diferitelor aspecte ale paginilor, CTA-urilor (butoane de ac?iune), culorilor, con?inutului etc. cu scopul de a ?mbun?t??i rata de conversie.
Viral Marketing Reprezin? orice strategie ce ?ncurajeaz? cititorii s? distribuie con?inutul, ajungand astfel sa fie vizualizat de un num?r foarte mare de persoane. Este numit viral deoarece num?rul de vizualiz?ri pe care le ?nregistreaz? materialul distribuit este atat de mare ?ncat se poate spune ca se r?spande?te mai repede decat un virus.
Visitors Un indicator din Google Analytics ce cuantific? un utilizator al unui site ?ntr-o anumit? perioad? de timp. Vizitatorii sunt adesea ?mp?r?i?i ?ntre "vizitatori noi" care acceseaz? site-ul pentru prima dat? ?n perioada de timp raportat? ?i "vizitatorii recuren?i" care au mai accesat site-ul cel pu?in o dat? ?n intervalul de timp dat.
Visits Un termen vechi din Google Analytics care a fost recent ?nlocuit cu termenul "sessions/sesiuni".
Vlog Un blog ce public? con?inut video.
w
Web 2.0 Este a doua etap? major? de dezvoltare a World Wide Web, marcat? de trecerea de la pagini web statice la con?inut dinamic, precum ?i la con?inut social-media ?i con?inut generat de utilizatori.
Web Browser Este o aplica?ie software ce permite navigarea pe World Wide Web.
Web Design Este termenul general folosit pentru a descrie o etap? important? ?n dezvoltarea unui site - etapa ?n care se concepe identitatea vizual? a site-ului, se construie?te imaginea grafic? cu care vizitatorii vor fi ?ntampina?i.
Web hosting Este un serviciu ce permite organiza?iilor, companiilor, indivizilor ?i tuturor tipuri de entit??i s? adauge un website sau o pagin? web ?n Internet.
Website traffic Num?rul de vizitatori ?i vizite pe care le prime?te un website.
Website usability U?urin?a ?i fluiditatea cu care vizitatorii pot folosi un website.
Webinar Este un seminar sau un curs transmis live pe internet cu scopul de a instrui ?i de a informa publicul. Acest curs sau seminar este realizat fie de c?tre traineri, fie de c?tre profesori, dar pi de catre profesionisti in diferite domenii, care doresc sa-si prezinte lucrarile sau cercetarile.
Website Este un ansamblu de fi?iere interconectate ?ntr-un mod special pentru a deveni o entitate distinct? ?n re?eaua de site-uri numit? internet.
White Hat Termen folosit uzual ?n marketing ce descrie ac?iunile legale, etice ?i oneste folosite ?n optimizarea pentru motoarele de c?utare.
Wireframe Este o schi?? a interfe?ei unui website ce urmeaz? a fi dezvoltat, necesar? pentru a prezenta vizual structura de ansamblu a acestuia. Este puntea de leg?tur? dintre arhitectura informa?ional? ?i design-ul grafic.
Word-of-mouth marketing ?nseamna ?n termeni largi marketing-ul "prin viu grai", o tehnic? ce se bazeaz? pe p?rerile transmise de public despre un produs sau un serviciu.
x
XML Este un suport pentru limbajul etichetelor eXtensible, similar cu HTML (Hypertext Markup Language), fiind folosit ?n principal pentru a clasifica diferite date pentru computere ?i oameni ce pot fi utilizate mai eficient. Scopul documentelor XML e acela de a aranja ?i de a stoca date ?ntr-o anumit? ordine ?i structur? erarhic? pentru a putea fi citite ?i prelucrate de un alt limbaj.
XML Sitemap Un document ?n format XML ce clasific? toate paginile relevante, post?rile, fi?ierele etc. ale unui website. Acest document nu este destinat utiliz?rii umane, de?i poate fi v?zut de oameni. ?n schimb, sitemap-ul XML este conceput pentru a ajuta boturile crawlere ale motoarelor de c?utare s? g?seasc? cu u?urin?? toate paginile de pe un website.
y
Yahoo! Advertising Este o platforma pentru serviciile de publicitate Yahoo.
Yahoo Search Este al treilea motor de c?utare din SUA, de?inut de Yahoo. ?ncepand cu anul 2009, motorul a fost preluat de Bing.
Yelp O platform? de revizuire social? ?i un motor de c?utare ce permite utilizatorilor s? lase recenzii pentru companii. Yelp ofer?, de asemenea, posibilitatea de a face publicitate pe aceast? platform?, afisand anun?uri utilizatorilor pe baza c?ut?rilor pe care le-au efectuat.
YouTube Un website cump?rat de Google ?n 2006, unde utilizatorii pot ?nc?rca ?i viziona materiale audio-video. YouTube face parte din re?eaua publicitar? Google. ?n prezent este al doilea ?n topul celor mai folosite motoare de c?utare din lume.
YouTube Advertising YouTube ofer? publicitate ?n 6 formate diferite: anun?uri grafice / de tip display, anun?uri suprapuse, anun?urile video ce pot fi ?nchise, anun?uri video ce nu pot fi ?nchise, anun?urile de tip bumper de 6 secunde ?i card-urile sponsorizate; Aceste anun?uri pot fi create ?i difuzate prin intermediul platformei Google Ads.
#
301 Redirect Redirec?ionarea unui vizitator dintr-o pagin? web la o alt? pagin? web. Acest tip de redirec?ionare va fi utilizat pentru redirec?ion?ri permanente.
302 Redirect Redirec?ionarea unui vizitator de la o pagin? la alta, folosit? doar pentru situa?ii temporare. Pentru redirec?ion?rile permanente se folose?te 301.
404 Error Mesajul de eroare care apare cand un vizitator ?ncearc? s? acceseze o pagin? web care nu exist?.
小小影视免费观看