Echipa Sinaps, povestea din spatele agen?iei de Performance Marketing.

Despre cum ne-am cultivat gustul ?n online, rafinat serviciile ?i dezvoltat business-urile a peste 700 de clien?i – Descoper? re?eta!

Primul parteneriat Sinaps

Re?eta Sinaps a pornit de la 3 ingrediente de baz?: un manager cu arom? de strategie & analiz? de business, un specialist PPC copt bine de vreo 10 ani ?n domeniu ?i un programator condimentat cu solu?ii din secolul tehnologiei.

Know-how-ul fondatorilor, experien?a ?n e-commerce ?i responsabilitatea fa?? de parteneri o fac delicioas?.

Personalit??i diferite, cei 3 asocia?i, Remus, Mihai ?i George ?i-au asumat riscul primului proiect f?r? “deadline”.

Mihai este creatorul identit??ii Sinaps, a primului website ?i e doza indispensabil? de ra?ional, tehnic ?i analitic. Dezvolt? ?n permanen?? tehnologii ?i softuri in-house, furnizeaz? solu?ii personalizate ?i eficientizeaz? procese.
Contact Mihai Iliescu

Remus face ca totul s? fie posibil. Are mai mult de un as ?n manec? ?i e sursa de inspira?ie pentru ?ntreaga echip?. Ideile inovative ?i u?urin?a de a se transpune ?n postura clientului au condus la eficientizarea departamentelor ?i rafinarea conturilor PPC.
Contact Remus Corcaci

George ?n?elege c? rolul unui business este de a genera profit ?i pune la b?taie expertiza ?n analiz? ?i strategie de marketing. ?ns?, ?ntotdeauna porne?te de la nevoia clientului, motiv pentru care ?tie exact cum s? ating? obiectivul ?i stabile?te parteneriate de business de lung? durat?.
Contact George R??chitor

Legenda spune c?…

Visul American porne?te ?ntotdeauna ?ntr-un garaj. ?n cazul nostru, a fost o buc?t?rie. Cele 3 min?i pasionate de online ??i ?ntalnesc coatele pe aceea?i mas?, unde se d? startul strategiilor de marketing, se genereaz? primii clien?i ?i se dezvolt? softuri ?i tehnologii marca Sinaps.

Primele campanii PPC au fost testate ?nainte de a fi Sinaps pe hartie, atunci cand Remus a pus bazele unui magazin online, ocazie cu care a fost nevoit s? genereze profit din Google Ads din bugetul propriu. Aceast? experien?? a fost piatra de temelie a dezvolt?rii fiec?rui plan de campanie: perspectiva clientului.

2014

Prima echip? ?i cas? Sinaps.

?n zodiacul de business, acesta a fost anul conexiunilor. Cei trei asocia?i au share-uit mixul de cuno?tin?e cu primii membri ai echipei ?i au pus bazele principalelor departamente: Performance, Account Management ?i Design.

Prima cas? Sinaps a fost marcat? de canapeaua din balcon pe care se purtau discu?ii lungi dup? program, ?mp?rt??ind secretele din online ?i legand prietenii.

2015

Anul extinderii serviciilor.

Serviciile agen?iei s-au extins odat? cu nevoile clientului, de la campanii Google ?i Facebook, la Grafic? ?i Web Design.

Implicarea ?i entuziasmul generat de reu?ita primelor proiecte, au condus la cre?terea num?rului de clien?i ?i implicit a num?rului de speciali?ti atra?i ?n echipa talentelor Sinaps.

2016

Rebranding.

Intrand ?n etapa de maturitate de business, rebranding-ul ?i crearea identit??ii pe noul site au marcat un nou ?nceput. Cople?i?i de ata?ia speciali?ti ?i oameni faini, ne-am mutat ?n cas? nou?, pe care am decorat-o cu certificarea Google Premier Partner ?i cu mai mult entuziasm pentru digital. Am dus mai departe pasiunea ?i experien?a ?n prima edi?ie a evenimentului Connect Ia?i. ?n parteneriat cu Google, am adus ?n aten?ia business-urilor oportunit??ile de cre?tere ?n online, prilej cu care am dezvoltat noi colabor?ri.

2017

Strategii de dezvoltare a echipei.

Dublarea echipei, atat numeric, cat ?i a competen?elor digitale, a fost marcat? de schimb?ri majore la nivel de viziune ?i strategie, training-uri ?i proceduri. Pentru cei peste 13 sinapsi?ti la acea vreme, orele petrecute la birou p?reau a fi insuficiente pentru lansarea de noi idei ?i dezbateri ?n echip?. Am ?nceput s? facem over-time prin ora?, s? degust?m bun?t??i locale ?i s? “pont?m” orele suplimentare ?mpreun?. Dup? o p??anie ce s-a l?sat cu o tij? ?n piciorul ei gra?ios de felin?, s-a al?turat echipei o pisic?, ce a devenit ?n scurt timp membru cu drepturi depline.

2018

Cele mai mari bugete gestionate.

Anul ?n care am crescut cat to?i ceilal?i la un loc e marcat de clien?i strategici, de cele mai mari bugete gestionate ?i optimiz?ri majore pe toate nivelurile. Am descoperit noi oportunit??i de cre?tere pentru agen?ie, am m?rit echipa ?i extins departamentele. Magia Sinaps a cuprins eficientizarea proceselor, lucru ce s-a v?zut ?n cre?terea performan?ei business-urilor administrate ?i a engagement-ului echipei. Ne-am propus s? ne cunoa?tem mai bine pe noi ?i pe partenerii no?tri, pentru o rela?ie real?. Obiectiv ce a mers man?-n man? cu coach-ul nostru certificat ?n NLP ?i dezvoltare personal?.

2019

Full service - Full Performance.

Formula Sinaps a ajuns la 22 de speciali?ti and still counting, cu un istoric bogat de cuno?tin?e ca al unui cont performant de promovare. Am trecut la un alt nivel, mai exact un nou etaj ?n sediul Sinaps. Mai mult spa?iu, mai multe sesiuni de training-uri ?i brainstorming, dar ?i un team building revelator, ne-au ?nt?rit echipa ?i viziunea pe termen lung. De la concept ?i implementare, pan? la analiz? ?i strategie, totul se realizeaz? in-house. Dincolo de generarea de conversii pe canalul administrat, ne-am focusat pe cre?terea business-ului clientului per total. Am orientat talentele c?tre un nou departament de dezvoltare ?i strategie, am automatizat prin solu?ii de RPA & RDA ?i Dashboard-uri personalizate pentru o experien?? Full Performance.

2020

Extindere.

Speciali?ti noi din ?ar? & Remote Working.

Facebook Premier Partner Badge.

Dashboard-uri & Dezvoltare solu?ii automatizare in-house.

Sus?inerea business-uilor ?n pandemie - prezen?i pe platforma dedicat? #marketingforgood.

2021

Viziune si noi obiective.

Nu ?tim ce ne a?teapt? ?n viitor, dar ?tim cu siguran?? c? nu o s? ne abatem de la valorile noastre: pasiune, transparen??, performan??, curaj ?i dinamism. O s? miz?m ?n continuare pe automatizarea proceselor de rutin?, pe cre?terea echipei, acumularea de mai mult? experien?a ?i pe permanenta dezvoltare a conturilor aflate ?n administrarea noastr?. Sinaps este prima agen?ie de marketing online din regiunea Moldovei, dedicat? 100% promov?rii Pay-Per-Click, iar mentalitatea de a administra bugetele cat mai eficient, pentru a genera rezultate vizibile, va r?mane mereu un factor important ?n proiectele noastre.

小小影视免费观看